NOVI SAD - Eminentni privrednici i naučne institucije iz zemlje i inostranstva u organizaciji prisustvovali su danas radnom sastanku na kome je odlučeno da se osnuje Udruženje BIOGAS u cilju boljeg koordisanja aktivnosti svih aktera u ovoj oblasti u Srbiji. Načelno postignut je dogovor da se Udruženje bavi:

  • Organizacijom prezentacija, seminara, obrazovanih putovanja, kontinuiranih obrazovanih kurseva, panel diskusija i konferencija na temu proizvodnje i upotrebe biogasa,
  •  Naučnim aktivnostimaiistraživanjima usferiproizvodnjeiupotrebebiogasa,
  •  Obrazovanjem i informisanjem javnostiusferi  proizvodnjeiupotrebebiogasa,
  •  Zaštitom životnesredine,posebnosaaspektaupotrebeizvoraenergijeprijateljskinastrojenihpremaprirodi,
  • Razvojem odnosa sa nacionalnim i internacionalnim partnerima iz Udruženja, kao i saradnja i razmenjivanje znanja u sferi  proizvodnje i upotrebe biogasa,
  • Organizovanjem lokalnih programa koji bipomogli ostvarivanjeciljevaUdruženja,
  • omogućivanje igarantovanje neophodne ljudske ifinansijskeresursezaefikasnodelovanjeidostizanjeciljeva,
  •  Održavanjemodnosasadrugimorganizacijamasličnihciljeva,
  •  Izdavanjem literature i obrazovano orijentisanih dodatnih materijala, baziranih na ciljevima i aktivnostima Udruženja
  • Sarađivanjem sauniverzitetima,školama,stručnimudruženjimaidrugimorganizacijamauzemljiiinostranstvukojesebave podsticanjem proizvodnje i upotrebe biogasa.

 

futer